Feb. 2nd, 2017

Въ небѣ утреннемъ штандартъ!
Для гусара важенъ фартъ!
Наступаетъ на Отчизну
Лягушатникъ Бонапартъ!

И вновь протрубилъ вѣстовой!
И сердцу тревожно въ груди!
Раевскій такой молодой
И Багратіонъ впереди!
Read more... )

Profile

jaerraeth

September 2017

S M T W T F S
     12
34 5 6 7 89
10 111213 14 1516
17181920212223
24252627282930

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 20th, 2017 12:17 am
Powered by Dreamwidth Studios